Condicions generals de contratació

Condicions generals de contratació

1. Identificació

Conforme al que s'estableix en l'article 10 de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, Olympia Metropolitana, S. a., (d'ara en avant, Olympia Metropolitana), en qualitat de titular del lloc web https://entradas.teatroenvalencia.com/janto/main.php, fa constar les dades identificatives exigides per la referida norma:

  • Denominació social: Olympia Metropolitana, S. a.
  • Domicili social: Sant Vicent 44 - 46002 València
  • CIF: A46381117
  • Dades Registrals: Registre Mercantil de València, al tom 3.769, llibre 1.081 de la secció general, foli 164, full nombre V-14.801, inscripció 2a
  • Adreça de correu electrònic: info@olympiametropolitana.com
  • Telèfon: 96 351 73 13

2. Ús de la Web

Olympia Metropolitana proporciona l'accés a multitud d'informacions i serveis (d'ara en avant, ?els continguts?) assumint l'Usuari la responsabilitat de l'ús de la web i els seus continguts.

Aquesta responsabilitat s'estén als registres que fóra necessari per a accedir a determinats serveis o continguts. En aquests registres l'Usuari serà responsable d'aportar informació veraç i lícita.

L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Olympia Metropolitana ofereix a través del seu web i, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a (I) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic; (II) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (III) provocar danys en els sistemes físics i lògics d'Olympia Metropolitana dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguen susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.

Olympia Metropolitana es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulneren el respecte a la dignitat de la persona, que siguen discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atempten contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultaren adequats per a la seua publicació per no estar relacionats amb l'objectiu. En qualsevol cas, Olympia Metropolitana com a administrador del seu web, actuarà diligentment res més tinga coneixement d'actes comesos en contra de les presents Condicions d'Ús o de la seua Política de Privacitat.


3. Continguts i informació subministrada a la Web

Olympia Metropolitana es reserva el dret a modificar la programació presentada en el website (modificacions sobre espectacles, esdeveniments, preus, promocions i altres condicions comercials i de servei) en qualsevol moment.

A Olympia Metropolitana ens esforcem perquè la informació oferida en el website siga veraç i sense errors tipogràfics. En cas que en algun moment es produïra algun error d'aquest tipus, alié en tot moment a la nostra voluntat, es procediria immediatament a la seua correcció. D'existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i d'haver pres l'Usuari una decisió de compra basada en aquest error, Olympia Metropolitana li comunicarà a l'Usuari aquest error i el client tindrà dret a rescindir la seua compra sense cap cost per a aquest.

Els productes continguts en aquesta web inclouen PVP (IVA inclòs). En el cas que existisca algun descompte promocional, el mateix quedarà aplicat al preu final resultant de la compra.

4. Sistema de compra d'entradas.

Per a realitzar una compra, l'usuari ha de prémer la pestanya ?comprar entrades? de l'espectacle al qual desitja assistir. Una vegada seleccionada l'obra i premut aquest botó, haurà de punxar sobre el dia desitjat en el calendari que es mostra. A continuació, apareixen les sessions existents per al dia seleccionat, devent l'Usuari punxar sobre el botó ?seleccionar? de la sessió desitjada.

Una vegada triada la sessió a la qual es desitja assistir, en el cas que la sala dispose de llotges, apareix una finestra amb un avís informant l'Usuari que les butaques d'aquesta zona no es venen soltes per internet i que per aquesta via cal comprar la llotja sencera (en taquilla sí que es poden adquirir butaques soltes per a llotges). L'Usuari haurà de punxar sobre el botó ?continuar? per a prosseguir amb el procés de compra.

Posteriorment, l'usuari haurà de seleccionar, en primer lloc, la zona desitjada; en segon lloc, les butaques que vol comprar punxant sobre cadascuna d'elles; i, finalment, la tarifa a aplicar a cadascuna de les localitats seleccionades.

Una vegada triada la ubicació de les butaques i la tarifa corresponent, haurà de punxar sobre el botó ?comprar?, després de la qual cosa se li dóna a l'Usuari la possibilitat bé de continuar comprant per a altres espectacles, per al que haurà de punxar sobre el botó ?comprar més espectacles?, iniciant-se un nou procés de compra, bé de finalitzar el procés de compra iniciat, per al que haurà de punxar sobre el botó ?finalitzar?. En aquest últim cas, l'Usuari haurà d'indicar com desitja rebre les seues entrades:

  1. Per correu en format PDF, per a això haurà de tindre instal·lada l'última versió d'Adobe Acrobat en el seu ordinador;
  2. Recollir les entrades en la bústia de recollida habilitat a aquest efecte en el Teatre Talia (C/ Cavallers, 31, València), per al que simplement cal introduir en el mateix la targeta amb la qual es va realitzar la compra;
  3. Regalar a un amic, per al que es demanarà a l'usuari en un moment posterior el correu electrònic de l'amic en qüestió per a l'enviament de les entrades.

Finalment, haurà d'indicar les seues dades personals, procedint al pagament prèvia acceptació de les Condicions Generals de Compra i indicant si accepta o no l'ús del seu correu electrònic amb la finalitat de rebre comunicacions comercials. En cas d'haver seleccionat l'opció ?regalar a un amic?, després d'emplenar les dades personals del comprador i una vegada efectuada la compra, l'Usuari haurà d'introduir el correu electrònic de l'amic al qual han d'arribar-li les entrades.

Finalitzat aquest procés, rebrà un mail de confirmació de la compra.

Els preus dels productes exposats en la pàgina web inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), despeses de gestió i descomptes que, si escau, siga procedent aplicar.

En cas d'adquirir entrades amb alguna mena de descompte vinculat a determinada condició de l'Usuari (carnet Jove, universitari, majors de 60 anys, menors de 4 anys, pertinença a determinats col·lectius, etc.), aquest haurà d'acreditar el dret a aquest descompte a l'entrada al recinte.

5. Forma de pagament:

Olympia Metropolitana permet com a únic mitjà de pagament l'abonament de les compres que es realitzen a través de targeta de crèdit o de dèbit (Visa, Mastercard, Visa Electró i/o altres targetes anàlogues). La targeta amb la qual es faça el pagament haurà de tindre com a entitat financera emissora a un banc o caixa d'estalvi.

Olympia Metropolitana confirma la seua comanda en el moment en què efectua el pagament. Totes les solucions de pagament són segures i garantides per les entitats bancàries i financeres. No obstant això, el Client haurà de notificar de qualsevol càrrec indegut o fraudulent en la targeta utilitzada per a les compres, mitjançant email a info@olympiametropolitana.com o via telefònica al 96 353 61 13, en el menor termini de temps possible perquè Olympia Metropolitana puga realitzar les gestions oportunes.

Les dades bancàries del comprador no seran conservats en cap cas per Olympia Metropolitana; únicament s'emmagatzema el número de la targeta amb la qual es va realitzar la compra, a l'efecte de comprovar la mateixa.

6. Dret de desistimient

Olympia Metropolitana l'informa que una vegada adquirides les localitats, no s'admeten canvis, devolucions o anul·lacions d'aquestes, excepte en el supòsit de suspensió d'espectacle.

Per tant, l'Usuari ha d'assegurar-se fefaentment abans de tramitar la compra de l'exactitud i adequació de les dades introduïdes. No poder assistir a l'espectacle o cometre un error en adquirir les entrades no són motius que permeten la seua devolució. Només podran anul·lar-se entrades per possibles incidències tècniques o operatives, imputables a Olympia Metropolitana. En aquest sentit, serà aplicable l'article 103 de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, que estableix excepcions al dret de desistiment.

No obstant l'anterior, quan l'import d'una compra haguera sigut carregat fraudulenta o indegudament, utilitzant el número d'una targeta de pagament, el titular de la mateixa podrà sol·licitar l'anul·lació del càrrec a Olympia Metropolitana, sempre que s'acredite la prèvia presentació de denúncia per aquests fets.

La devolució de l'import de les mateixes es realitzarà mitjançant reclamació per escrit, a la qual hauran d'acompanyar-se els documents (denúncia) que acrediten la pèrdua o robatori de la targeta amb la qual es va efectuar el pagament.

7. Queixes, reclamacions i sol.licituts de informació

L'usuari pot dirigir les seues queixes, reclamacions o sol·licituds d'informació al Servei d'Atenció al Client d'Olympia Metropolitana, utilitzant per a això qualsevol de les següents vies:

Enviant un correu electrònic a l'adreça info@olympiametropolitana.com. En el cas que la comunicació tinga a veure amb una compra o reserva d'entrades ja efectuada, l'Usuari haurà d'indicar necessàriament: nom i cognoms, localitzador de la reserva, teatre i espectacle al qual es referisca, així com data i hora d'aquest.

Trucant al telèfon 96 353 61 13, de dilluns a divendres (de 10:00h a 14:30h i de 16:00h a 19:00h).

Olympia Metropolitana donarà resposta a les reclamacions rebudes en un termini màxim de 72 hores des de la presentació de la reclamació.

8. Política d'enllaços:

Excepte els teatres, auditoris i la web de venda gestionats directament per Olympia Metropolitana, els llocs web enllaçats no estan controlats per Olympia Metropolitana, no podent fer-nos responsables dels continguts de cap lloc enllaçat ni de cap enllaç que es trobe en qualsevol lloc web enllaçat, ni de cap canvi o actualització de tals llocs web. Olympia Metropolitana només li està proporcionant aquests enllaços a vosté per a la seua comoditat i la inclusió de qualsevol enllaç no implica l'aprovació del lloc web per Olympia Metropolitana. 

9. Dret de propietat intel.lectual:

Olympia Metropolitana per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seua pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat d'Olympia Metropolitana o bé dels seus llicenciadors. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals vigents sobre la matèria, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seua modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització d'Olympia Metropolitana. L'Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d'Olympia Metropolitana.

Tots els continguts publicats en el lloc web i especialment els dissenys, textos, imatges, vídeos, gràfics, logos, icones, botons, així com els noms comercials, les marques o dibuixos i qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial d'Olympia Metropolitana. En cap cas, s'entendrà que es concedeix cap llicència o s'efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d'aquests drets ni es confereix cap dret ni expectativa de dret, i especialment, d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa d'Olympia Metropolitana.

Olympia Metropolitana compta amb l'autorització per a la publicació en el seu web de les imatges, textos i logos dels seus clients.

10. Limitació de responsabilitats:

Olympia Metropolitana respondrà dels danys i perjudicis que l'usuari puga patir a conseqüència de la utilització del lloc web quan aquests danys siguen directament imputables a una actuació incorrecta d'aquesta entitat, havent provat que no ha complit les exigències i requisits legals i reglamentàriament establits. És responsabilitat de l'usuari adoptar totes les mesures tècniques adequades per a controlar raonablement els riscos de la navegació oberta per Internet i evitar danys en els seus equips, pèrdua de dades i robatori d'informació confidencial. Olympia Metropolitana no es fa responsable dels perjudicis que es pogueren derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest lloc web o en els aparells i equips informàtics dels usuaris, motivades per causes alienes a Olympia Metropolitana que impedisquen o retarden la prestació dels serveis o la navegació pel lloc web, ni dels retards o bloquejos en l'ús causats per deficiències o sobrecàrregues d'Internet o en altres sistemes, ni de la impossibilitat de donar el servei o permetre l'accés per causes no imputables a Olympia Metropolitana degudes a l'Usuari, a tercers, o a supòsits de força major. Olympia Metropolitana no serà responsable si no té coneixement efectiu que l'activitat o la informació a la qual remitent o recomana a través dels seus enllaços és il·lícita o que lesiona béns o drets d'un tercer susceptibles d'indemnització, o, si ho té, actua amb diligència per a suprimir o inutilitzar l'enllaç o la informació corresponent.

11. Generalitats:

Olympia Metropolitana respondrà dels danys i perjudicis que l'usuari puga patir a conseqüència de la utilització del lloc web quan aquests danys siguen directament imputables a una actuació incorrecta d'aquesta entitat, havent provat que no ha complit les exigències i requisits legals i reglamentàriament establits. És responsabilitat de l'usuari adoptar totes les mesures tècniques adequades per a controlar raonablement els riscos de la navegació oberta per Internet i evitar danys en els seus equips, pèrdua de dades i robatori d'informació confidencial. Olympia Metropolitana no es fa responsable dels perjudicis que es pogueren derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest lloc web o en els aparells i equips informàtics dels usuaris, motivades per causes alienes a Olympia Metropolitana que impedisquen o retarden la prestació dels serveis o la navegació pel lloc web, ni dels retards o bloquejos en l'ús causats per deficiències o sobrecàrregues d'Internet o en altres sistemes, ni de la impossibilitat de donar el servei o permetre l'accés per causes no imputables a Olympia Metropolitana degudes a l'Usuari, a tercers, o a supòsits de força major. Olympia Metropolitana no serà responsable si no té coneixement efectiu que l'activitat o la informació a la qual remitent o recomana a través dels seus enllaços és il·lícita o que lesiona béns o drets d'un tercer susceptibles d'indemnització, o, si ho té, actua amb diligència per a suprimir o inutilitzar l'enllaç o la informació corresponent.

12. Modificació de les Condicions d'ús:

Eventualment, aquestes Condicions d'Ús poden ser revisades amb la finalitat d'actualitzar els canvis en la legislació vigent, actualitzar els nostres procediments de recollida i ús de la informació, l'aparició de nous serveis o l'exclusió d'uns altres. Aquests canvis seran vigents a partir de la seua publicació en la web, per la qual cosa és important que revise regularment aquestes Condicions d'Ús amb la finalitat de romandre informat sobre els canvis haguts.

13. Nul.litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en les presents Condicions Generals fóra declarada totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia tan sols afectarà aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulte nul·la o ineficaç, subsistint les presents Condicions Generals en tota la resta, considerant-se tal disposició totalment o parcialment per no inclosa.

14. Protecció de dades personals: consultar "Política de Privacitat".

15. Cookies: consultar "Política de Cookies".

16. Legislació aplicable i jurisdicció competent:

Les compravendes realitzades es sotmeten a la legislació espanyola.

En el cas que sorgisca qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents condicions contractuals, els Jutjats i Tribunals que, en el seu cas, coneguen de l'assumpte seran els que dispose la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, en la qual s'atén, tractant-se de consumidors, al lloc del compliment de l'obligació o al del domicili de la part compradora.

Olympia Metropolitana S.A ha sido beneficiario del Fondo Europeo de Desarrollo Regional cuyo objetivo es mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso a las mismas y gracias al que ha desarrollado los proyectos de "Auditoría Técnica de Seguridad" y "Análisis de Vulnerabilidades.", para la mejora de competitividad y productividad de la empresa. A partir del 1 de diciembre de 2022. Para ello ha contado con el apoyo del programa Ciberseguridad de la Cámara de Comercio de Valencia. Una manera de hacer Europa
Ayudas Ayudas Ayudas Ayudas Ayudas
Proyecto financiado por el INAEM, Ministerio de Cultura y Deporte
Ayudas
Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU
Ayudas Ayudas